Svar: För att där finns luft i systemet, du kan enkelt lösa det genom att lufta radiatorn med en luftnyckel som du vrider luftnippeln med som sitter antingen på höger eller vänster sida av radiatorn. Fortsätt lufta tills det precis kommer vatten och ha helst en bit papper med som du håller mot nippeln för att det kan komma svart vatten så va beredd att stänga med luftnyckeln.

Svar: Termostatventilen kan ha fastnat, du kan då motionera termostaten genom att vrida den fram och tillbaka. Hjälper inte det så kan du lossa termostaten och då trycka lite lätt på piggen för att få den att lossna. [NOTERA] Finns risk att piggen flyger av i värsta fall så var väldigt försiktig.

Svar: Då kan det ha fastnat hår och annat i vattenlåset i golvbrunnen , Då lyfter du på brunnslocket och så finns det än hake du drar i för att få upp vattenlåset så kan du skölja ur den så ska det nog rinna undan bättre .

Svar: Då är det nog stopp i vattenlåset under vasken. Då får man frigöra vattenlåset och snurra av locket som är på undersidan av vattenlåset och spola av den. eller använda en avloppsrensare och trycka några gånger mot silen i vasken.

5/5